להשארת פרטים

מידע חשוב אודות קצבת ניידות


 

המוסד לביטוח לאומי מעניק מגוון הטבות לאנשים אשר סובלים מנכות ברגליהם שגורמים לקושי בתזוזה ובתנועה ומגבילים את ניידותם, זאת, בכדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. הקצבה ניתנת למי שמוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כמוגבל בכושר הניידות ועונה לתנאי הזכאות המוכתבים על ידי ביטוח לאומי בכפוף לבדיקתה של וועדה רפואית של משרד הבריאות. קצבה זאת נקראת קצבת ניידות.    

 

השתתפות בהוצאות הניידות

לפיכך, משמעות קצבת הניידות הינה זכאות לקבלת דמי השתתפות בהוצאות הניידות של מי שמוכר לכך על ידי המוסד לביטוח לאומי. ההשתתפות בהוצאות איננה תלויה בבעלות על רכב והיא משולמת לזכאים בעלי רכב או לזכאים חסרי רכב וכן למימון הסעות של קטינים בעלי מוגבלויות. חשוב לציין, כי קצבה זו איננה במקום קצבת נכות, אלא הינה תשלום נוסף ונפרד. במקרים חריגים, קצבת הניידות ניתנת בנוסף לקצבה של שירותים מיוחדים לחולים סיעודיים, אשר זקוקים לעזרה משמעותית בביצוע פעולות יומיומיות.  

 

הסכום שמשולם בגין קצבת ניידות

גובה התשלומים הניתנים במסגרת קצבת ניידות מתעדכן בהתאמה לשינויים הכלכליים ובהתייקרויות בעלויות הביטוח, הדלק ועלויות אחזקת ותיקון הרכב. סכומים אלו מתעדכנים בתחילת שנה ובלבד ששיעור ההתייקרות מגיע לארבעה אחוזים לפחות ביחס לשיעור השנתי הקודם. להשוואה, סכומי קצבת הניידות בשנת 2017 היו: לזכאי קצבת ניידות חסרי רכב, סך של 2,364 ₪ לחודש. לעומתם, זכאי ניידות בעלי רכב, היו זכאים לשווי קצבה, בהתאמה לאחוז המוגבלות שלהם, לסוג הרכב שבבעלותם ולמרחק ממקום עבודתם שיכלה להגיע לסכום של 4,000 ₪.  

 

זכאות לקצבת ניידות לבעלי רכב

זכאות לקצבת ניידות לבעלי רכב, מותנית בקיום הדרישות הבאות:

 • הגדרתם על פי המוסד לביטוח לאומי כ"מוגבלי ניידות" בהיקף של ארבעים אחוזים
 • בעלות על רכב שהם או מורשה נהיגה מטעמם שאושר על פי דרישות המוסד לביטוח לאומי נוהגים בו
 • מתחת לגיל הפרישה הקבוע בחוק 

 

זכאות לקצבת ניידות לחסרי רכב

זכאות לקצבת ניידות לחסרי רכב, מותנית בקיום הדרישות הבאות:

 • הגדרתם על פי המוסד לביטוח לאומי כ"מוגבלי ניידות" בהיקף של שמונים אחוזים
 • שכר עבודה מעל לסכום הקבוע בחוק
 • מעל גיל 18
 • או בעלי הגבלת ניידות בהיקף של 100 אחוזים, שאינם עובדים וזכאים לקצבת שרותים מיוחדים.

 

זכאות לקצבת ניידות לקטינים

זכאות לקצבת ניידות לקטינים, מותנית בקיום הדרישות הבאות:

 • הגדרתם על פי המוסד לביטוח לאומי כ"מוגבלי ניידות" בהיקף של שמונים אחוזים
 • מקבלים קצבה לילד נכה
 • נקבע על ידי וועדה רפואית שהם נדרשים ומשתמשים בכיסא גלגלים  
 • או קטין שנמצא במוסד, שנדרש לנסיעות ומוגדר כ"מוגבל ניידות" בהיקף של שמונים אחוזים.

 

כי כך, ניתן לראות כי מדינת ישראל, באמצעות המוסד לביטוח לאומי ומנגנוני קצבת הניידות, השכילה להעניק לבעלי מוגבלויות הטבה אשר מסייעת להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים.

ליצירת קשר לייעוץ 03-9243535
מעוניינים בקבלת יעוץ חינם?
מלאו את פרטיכם ונחזור אלכם בהקדם האפשרי