להשארת פרטים

תו חנייה לנכה


תו חנייה לנכהתג הנכה הוא תג היכר לחניית רכב במקומות מיוחדים לנכים, וגם לחניית הרכב במקום שאין החניה מותרת, אם אין בקרבת מקום חניה פנויה, ובתנאי שהוא אינו מסכן עוברי דרך ואינו גורם להפרעה ממשית לתנועה.

נכה פטור מתשלום בעד חניה, ככל שנדרש לאדם, במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום.

כמו כן, התג מאפשר חניה לזמן קצר בחניה שייחודה לנכה מסוים ללא ציון המילים "רק" או "בלבד", כל עוד לא נגרמה לאותו נכה מסוים כל הפרעה.

התג מונפק במתכונת של כרטיס קשיח ובפורמט של רישיון נהיגה (מפלסטיק) והוא כולל הגנות רבות מפני זיוף. התג החדש מוצמד לחלון הקדמי, מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי, בצד הנהג, באופן שיאפשר לרשויות האכיפה לראותו בבירור.

בחזית התג מופיע מספר הרכב (או שני מספרים במידה וישנם שני כלי רכב על אותו תג), תאריך הנפקת התג, תוקפו וסוג התג. תגי החניה כוללים ארבעה סוגים של תגים:

 • תג החניה עם סמל משולש, לכלל הנכים.
 • תג חניה עם סמל כסא גלגלים המיועד לנכים בכסא גלגלים.
 • תג חניה עם סמל משולש וכלנית לנכה צה"ל.
 • תג חניה עם סמל כסא גלגלים וכלנית לנכה צה"ל בכסא גלגלים (סוג התג האחרון הינו חידוש עליו החליטה ועדה מיוחדת שעיצבה את התגים).
 • בצד האחורי של התג מופיעים פרטי הנכה: שמו ותעודת הזהות שלו וזאת כדי לשמור על צנעת הפרט.

מי זכאי לתג נכה?

 • נכה (גם הורים לילדים מוגבלים) מוגבל בהליכה, הזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
 • נכה שדרגת נכותו הרפואית 60% לפחות ותנועתו בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו - כדוגמא ילד עיוור, אוטיסט, ילד הזקוק להנשמה וכדומה;
 • עיוור- בעל תעודת עיוור מוכרת על ידי השירות לעיוור במשרד הרווחה;
 • הרכב עומד לרשות הנכה באופן קבוע. לדוגמא ילד נכה שאינו בעל הרכב אלא הוריו.

הנכה האמור בשלושת הסעיפים הראשונים הוא אחד מאלה:

 • נכה שיש לו אישור ממשרד הביטחון.
 • נכה שיש לו אישור מאגף השיקום של משרד האוצר (נכה המלחמה בנאצים)
 • נכה בכל גיל (גם קטן מגיל 3 וגדול מגיל 65) שיש לו אישור מרופא של אגף הרישוי ביחידה לטיפול מוגבלי ניידות, משרד התחבורה.

לצורך קבלת תג נכה על מבקש להמציא למשרד הרישוי אישורים רפואיים עדכניים המעידים על הנכות.

את הבקשות יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100 או בפקס: 03-5027686 . אין צורך להגיע למשרדי הרישוי ותג החנייה ישלח בדואר.

חידוש תוקף של תג חניה לנכה

תוקפו של התג חניה לנכה הניתן לצמיתות יהיה לארבע שנים. מספר שבועות לפני תום התקופה יחודש התג אוטומטית על ידי אגף הרישוי וישלח לביתו של הנכה, ללא כל צורך לפנות למשרד הרישוי. לקבלת מידע על סטאטוס הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה, ניתן לפנות ל"רישוי קול" בטלפון *5678. ראו דף תגי חניה לנכים ואגרת נכה באתר משרד התחבורה.

אובדן והחלפה של תג חניה

להחלפת תג חניה יש לפנות באופן אישי למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים ולהמציא רישיון רכב, תעודת זהות מזהה ותג קודם.

לקבלת תו חליפי לתג שאבד יש לפנות באופן אישי למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים.

כל משרדי אגף הרישוי מטפלים בחידוש תג חניה לנכה למעט משרד אגף הרישוי בקריית ארבע.

תג חניה לנכה:

ליצירת קשר לייעוץ 03-9243535
מעוניינים בקבלת יעוץ חינם?
מלאו את פרטיכם ונחזור אלכם בהקדם האפשרי