להשארת פרטים

מידע חשוב אודות קצבת ניידות


קצבת ניידות הינה קצבה המופרשת לאדם המוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כמוגבל בכושר הניידות שלו. אדם אשר עונה לתנאי הזכאות המוכתבים על ידי ביטוח לאומי, זכאי לקבל דמי השתתפות בהוצאות הניידות שלו. ההשתתפות בהוצאות אינה תלויה בבעלות על רכב. אם המרחק מביתו של הנכה עד למקום העבודה וחזרה הינו ארבעים קילומטרים לפחות, משולמת תוספת אשר מכסה את הוצאות הנסיעה מעבר לטווח זה. שיעורי הקצבה וכן התוספת הנ"ל, מתעדכנים בהתאם לשינויים שחלים בעלויות ביטוחי רכב, עלויות הדלק, ועלויות התיקונים והאחזקה השוטפת. העדכונים מתבצעים בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע לארבעה אחוזים לפחות ביחס לשיעור השנתי הקודם, ובכל מקרה בראשון לינואר בכל שנה.

מי זכאי לקבל קצבת ניידות?

אנשים אשר יש להם נכות ברגליהם ויש להם קושי בשל כך בתזוזה ובתנועה עשויים להיחשב זכאים לקבל קצבת ניידות מהמוסד לביטוח הלאומי. קצבה זו אינה באה במקום קצבת נכות, אלא בנוסף לה, כתשלום נפרד בפני עצמו. במקרים מסוימים, ניתנת קצבת ניידות גם בנוסף לקצבה של שירותים מיוחדים, המופרשת לחולים סיעודיים, אשר צריכים עזרה משמעותית בביצוע פעולות יומיומיות. את הקצבה ניתן לקבל רק בכפוף להחלטתה של ועדה רפואית של משרד הבריאות.

התשלומים הניתנים במסגרת הקצבה

גובה התשלומים הניתנים במסגרת קצבת ניידות מתעדכן כאמור, בכפוף להתייקרויות שחלות בשוק ביטוח הרכב, בעלויות הדלק ובעלויות התיקונים ואחזקת הרכב. נכון לשנת אלפיים ושבע עשרה, אנשים המוגדרים כזכאים לקצבה אשר הינם חסרי רכב מקבלים קצבה בסך של 2,364 שקלים לחודש. התשלום המופרש עבור אנשים המוגדרים כבעלי רכב אשר זכאים לקבלת קצבה תלוי במספר קריטריונים: אחוזי המוגבלות של בעלי הרכב, סוג הרכב ומימדיו, וכן בשאלה האם בעל הרכב מועסק או לא מועסק במרחק רב מביתו. נכון לשנת אלפיים ושבע עשרה, סכום הקצבה לבעל רכב עשוי לנוע כמה מאות שקלים לסכום של עד 4,000 שקלים.

תשלומים הניתנים לזכאים בעלי רכב

אנשים בעלי רכב זכאים לקצבת ניידות במידה והם מוגדרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כ-"מוגבלי ניידות", ובמידה ועדיין לא הגיעו לגיל הפרישה ובמידה והם בעליו של רכב שהם נוסעים בו או שאדם מורשה נהיגה שאושר מטעם ביטוח לאומי נוסע בו. אין אפשרות לתבוע גמלת ניידות אחרי גיל הפרישה, אולם, במרבית המקרים, כל עוד הזכאות לגמלה נקבעת טרם גיל הפרישה, היא נמשכת גם לאחר גיל הפרישה.

כדאי לדעת כי רק בעלי רכב אשר הינם בעלי רישיון בתוקף שנקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 40 אחוז לפחות יהיו זכאים לקצבה. בעלי רכב חסרי רישיון בתוקף יכולים להיות זכאים לקצבה, רק אם נקבעה להם מוגבלות בניידות של 60 אחוזים לפחות.קצבת ניידות אודות

תשלומים הניתנים לזכאים חסרי רכב

חסרי רכב מסוימים מוגדרים על ידי הביטוח הלאומי כ – "משתכרים". תחת הגדרה זו נכללים אלו ששכרם מעבודה עולה על רף מינימלי מסוים. אנשים אלו יהיו זכאים לקבל תשלום מהביטוח הלאומי רק אם גילם הוא מעל 18 שנה והם מוגדרים על ידי ביטוח לאומי כמוגבלים בניידות בשיעור של 80 אחוזים לפחות. אולם, חשוב לציין כי זכאים לקצבה גם חסרי רכב אשר אינם מוגדרים כמשתכרים, כל עוד גילם הוא מעל 18 שנה, כל עוד הם מוגדרים כמוגבלים בניידותם בשיעור של 100 אחוז וכל עוד הם מוגדרים כבעלי זכאות לקבלת קצבה של שירותים מיוחדים. במקרים מסוימים, גם חסרי רכב אשר אינם משתכרים ואינם זכאים לקצבה של שירותים מיוחדים, יהיו זכאים לקבל את קצבת הניידות.

קטינים, כלומר אנשים שגילם הוא מתחת לגיל 18, זכאים לקצבת ניידות במידה והם מקבלים קצבה לילד נכה, או אם נקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 80 אחוז או אם וועדה רפואית קבעה שהם זקוקים לכיסא גלגלים והם אכן משתמשים בו.

ליצירת קשר לייעוץ 03-9243535
מעוניינים בקבלת יעוץ חינם?
מלאו את פרטיכם ונחזור אלכם בהקדם האפשרי